Presentació

AVÍS IMPORTANT

En aplicació de les mesures establides pel Pla de Continuïtat de la *UMH davant situació d'emergència per COVID-19:

L'atenció al públic presencial de l'oficina de Registre General i de les oficines de Registre Auxiliars es realitza en horari de 9.00 a 13.00 hores mitjançant cita prèvia.

La prestació dels serveis oferits pel Servei de Modernització i Coordinació Administrativa es realitzarà, quan siga possible, per mitjans no presencials a través de teletreball.

L'atenció de qualsevol tipus de gestió es farà mitjançant els correus electrònics que té habilitats el Servei.

Secció d'Organització i Gestió Adminitrativa:

convenios@umh.es

transparencia@umh.es

subvenciones@umh.es

Secció de Gestió Documental i Administració Electrònica:

registrogeneral@umh.es

archivo@umh.es

sede@umh.es


QUINA ÉS LA NOSTRA MISSIÓ?

Desenvolupar i impulsar el procés de modernització administrativa de la Universitat basat en l'eficàcia i eficiència de la gestió, l'orientació de servei al ciutadà, la coordinació de l'activitat administrativa, la simplificació i millora dels procediments, la implantació de l'administració electrònica i la gestió de les polítiques i sistemes de gestió documental.

El Servei de Modernització i Coordinació Administrativa es constitueix com un element bàsic de suport a la gestió administrativa, a la investigació i la docència.


LES NOSTRES FUNCIONS SÓN:

Secció de Gestió Documental i Administració electrònica

Coordinació i seguiment de la gestió del sistema d'Informació d'administrativa i del catàleg de procediments i serveis de la Universitat.

 • Gestió i administració dels continguts de la Seu electrònica.
 • Suport i assistència als usuaris d'administració electrònica (usuaris externs i personal de les unitats tramitadores).
 • Emissió de mitjans d'identificació i signatura digital (certificats electrònics, cl@ve).
 • Administració del Registre Electrònic d'Apoderaments i del Registre de funcionaris habilitats.
 • Coordinació i administració del sistema de registre de la UMH: gestió de les oficines presencials de registre, del registre electrònic i de les oficines d'assistència en matèria de registres de la Universitat.
 • Digitalització i emissió de còpies autèntiques de documents.
 • Implantació i administració de la política de gestió i el programa de tractament de documents electrònics.
 • Identificació i valoració documental, disseny del quadre de classificació d'arxiu, definició i aplicació de l'esquema de metadades, establiment de les normes de conservació i accés de les diferents sèries documentals.
 • Coordinació i administració del sistema d'arxivístic de la UMH: Arxiu general, arxiu electrònic i arxius de gestió.
 • Proporcionar als usuaris els serveis de consulta, préstec i reprografia dels fons documentals depositats en l'Arxiu.

Secció d'Organització i Gestió Administrativa

Assessorament, gestió i seguiment dels convenis de la Universitat amb altres universitats, empreses i institucions o organismes públics o privats.

 • Assessorament, gestió i seguiment dels procediments de concessió de subvencions, ajudes i premis.
 • Gestió i tramitació del procediment d'accés a documentació i informació pública.
 • Manteniment del catàleg institucional de normatives de la Universitat.


DIRECTORI

Cap de Servei

MARTÍNEZ GÓMEZ, MARÍA JOSEFA

E-mail: mjmartinez@umh.es

Secció de Gestió Documental i Administració Electrònica

AGUILAR LORENTE, EDUARD

E-mail: eaguilar@umh.es

Extensió: 96 522 2226

MARÍN SÁNCHEZ, MARÍA BELÉN

E-mail: mmarin@umh.es

Extensió: 96 665 8353

MEDINA MARÍA, LEANDRO 

E-mail: l.medina@umh.es

Extensió: 96 665 8721

POVEDA CASTILLEJO, CRISTINA

E-mail: cpoveda@umh.es

Extensió: 96 522 2272

SEMPERE MAESTRE, MARÍA JOSÉ  

E-mail: maria.semperem@umh.es

Extensió: 96 665 8676

Secció d'Organització i Gestió Administrativa

BELDA CUTILLAS, FRANCISCA MARÍA

E-mail: fbelda@umh.es

Extensió: 96 522 2295

MARQUINA GONZÁLEZ, RAQUEL

E-mail: rmarquina@umh.es

Extensió: 96 522 2270

MENDIOLA HERNÁNDEZ, RAQUEL

E-mail: rmendiola@umh.es

Extensió: 96 522 2283COM ARRIBAR A la UMH-CAMPUS D'ELX?


LOCALITZACIÓ                 VISTA CAMPUS 3D


Per a visualitzar Campus 3D requereix tindre instal·lat Google Earth (descarregar)